Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 18 tháng 1, 2010

musician ANH BANG!a secret Vietnam music!
the world only knew the music Vietnam Trinh Cong Son is the best, really, much longer than flowers musician Trinh Cong Son account, such as diagnostic: Lam Phương, Trúc Phương, Anh Bằng, here would be introduced the birds of heaven golden Vietnam music, musicians with him:Anh Bang!!
+
Biography
Anh Bang Degree an Buong real name, born in 1925 in the Dien ho town of Ninh Binh, near the boundary of Thanh Hoa province, to Hanoi about 100 kilometers south. He attended high school in Hanoi before the family emigrated to the South in 1954 and lived in Saigon until 1975.

Period 1954 - 1975, With a British musician known for many works composed and popular music. Works as if his absence (from the popular song "Requirements" of poets Nguyen Sa), United pupil (now remember or not), The hunters and small birds ... been the singer Tuan Ngoc, Ngoc Lan, Khanh Ly ... show very successful.(photo:http://www.lyhuong.org/web/data/hinh/409/NS_AnhBang.jpg)

1975, England in the same family evacuated to America at age 50, and continues to work with the Center for music production and release of music cassette tapes Da Lan (1981-1990). Time later he collaborated with Central Asia. Period abroad, he composed many songs, notably Britain owed a child, exiled the attic, Story rig natural management, travel posthumous Khuc,kidieu, Mai I go ...
After 1975, his music was banned from circulation in Vietnam, but recently a number of songs already Dam Vinh Hung, Hong Ngoc ... sing again.
+Biography Work
 • Nếu Vắng Anh
 • Hẹn Anh Ðêm Nay
 • Chuyện Giàn Thiên Lý (theo thơ Yên Thao)
 • Bướm Trắng
 • Nỗi Lòng Người Ði
 • Anh Biết Em Ði Chẳng Trở Về (thơ Thái Can)
 • Linh Hồn Tượng Ðá
 • Tango Dĩ Vãng
 • Ðêm Nguyện Cầu
 • Sài Gòn Thứ Bảy
 • Nửa Ðêm Buốt Giá
 • Tình Yêu Tuyệt Vời
 • Lời Tình Băng Giá
 • Trả Em Cay Ðắng Mộng Vàng
 • Dù Nắng Có Mong Manh
 • Nhớ Sài Gòn (cùng Trúc Giang)
 • Tâm Hồn Cô Ðơn
 • Cô Bé Môi Hồng
 • Chuyện Hoa Sim (Phổ thơ Màu tím hoa sim của nhà thơ Hữu Loan)
 • Chuyện Tình Hoa Trắng (Phổ thơ Hoa trắng thôi cài trên áo tím của Kiên Giang)
 • Chuyện Người Con Gái Ao Sen
 • Người Thợ Săn Và Ðàn Chim Nhỏ
 • Mất Nhau Mùa Ðông
 • Từ Ðộ Ánh Trăng Tan (thơ Ðặng Hiền)
 • Khúc Thụy Du (thơ Du Tử Lê)

  Songs composed them as Le Minh Bang:

  * Night Suburban
  * Chuyện Tình Lan and Diep
  * It
  * Love Is the fibers
  * Two Rainy Season
  * Dem Nguyen Cau ...

source:http://vi.wikipedia.org/wiki/Anh_B%E1%BA%B1ng#Ti.E1.BB.83u_s.E1.BB.AD

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét